Tillbaka till galleri
Om mig
Under 35 år har jag målat akvarell och deltagit i ett flertal kurser under ledning av professor. Arne Isacsson. Hans forskning om akvarellpigmentens särpräglade egenskaper har inspirerat mig att fördjupa mig i pigmentens karaktärer och beteenden under torkprocessen. Egenskaper som öppnar många möjligheter i måleriet. Akvarellen med dess transparens har en inneboende förmåga till ljusskildring som fascinerar. Den kan skildra det skira och luftiga, likväll som det tunga, jordbundna, mörka, det fridfulla eller det dramatiska. Akvarellen som teknik har stor spännvidd, och man kan arbeta mycket olika med akvarell. Vattnet är mitt viktigaste redskap. Jag använder stora moddlare för att styra flöden av pigment och vatten. Några pigment torkar med jämn och slät yta, andra pigment samlas fläckvis i anhopningar, och vissa torkar i fält som omgärdas av tunna grafiska linjer. Vattnet frigör akvarellfärgens egenskaper, och pigmenten vandrar tills allt vatten avdunstat. Ett och samma pigment reagerar olika om det får mycket vatten eller lite vatten, om pigmenten bearbetas i blandkoppen och målas på pappret, eller om det ges frihet att agera tillsammans med vattnet direkt på akvarellpappret. Typ av papper påverkar slutresultatet, och även temperatur och luftfuktighet. Akvarellen kräver både planering och improvisation, snabba insatser, tålamod och lång väntan. I akvarellmåleriet är det viktigt att kunna avgöra var i torkprocessen det är läge för nästa insats. I ett exakt ögonblick kan pigmenten påverkas optimalt, och tvingas byta riktning genom att man tillför mer färg och vatten, ett annat pigment och vatten eller enbart vatten. På så vis kan pigmenten styras i den bild som skapas. Pigmentens olika egenskaper öppnar många möjligheter i måleriet, och tillsammans med vattnet sätts processen i rörelse. I inre minnesbilder lösgjorda från det exakta samarbetar jag med pigmenten för att locka fram landskapets ljus, växlingar och formationer.
Tillbaka till galleri
Om mig
Under 35 år har jag målat akvarell och deltagit i ett flertal kurser under ledning av professor. Arne Isacsson. Hans forskning om akvarellpigmentens särpräglade egenskaper har inspirerat mig att fördjupa mig i pigmentens karaktärer och beteenden under torkprocessen. Egenskaper som öppnar många möjligheter i måleriet. Akvarellen med dess transparens har en inneboende förmåga till ljusskildring som fascinerar. Den kan skildra det skira och luftiga, likväll som det tunga, jordbundna, mörka, det fridfulla eller det dramatiska. Akvarellen som teknik har stor spännvidd, och man kan arbeta mycket olika med akvarell. Vattnet är mitt viktigaste redskap. Jag använder stora moddlare för att styra flöden av pigment och vatten. Några pigment torkar med jämn och slät yta, andra pigment samlas fläckvis i anhopningar, och vissa torkar i fält som omgärdas av tunna grafiska linjer. Vattnet frigör akvarellfärgens egenskaper, och pigmenten vandrar tills allt vatten avdunstat. Ett och samma pigment reagerar olika om det får mycket vatten eller lite vatten, om pigmenten bearbetas i blandkoppen och målas på pappret, eller om det ges frihet att agera tillsammans med vattnet direkt på akvarellpappret. Typ av papper påverkar slutresultatet, och även temperatur och luftfuktighet. Akvarellen kräver både planering och improvisation, snabba insatser, tålamod och lång väntan. I akvarellmåleriet är det viktigt att kunna avgöra var i torkprocessen det är läge för nästa insats. I ett exakt ögonblick kan pigmenten påverkas optimalt, och tvingas byta riktning genom att man tillför mer färg och vatten, ett annat pigment och vatten eller enbart vatten. På så vis kan pigmenten styras i den bild som skapas. Pigmentens olika egenskaper öppnar många möjligheter i måleriet, och tillsammans med vattnet sätts processen i rörelse. I inre minnesbilder lösgjorda från det exakta samarbetar jag med pigmenten för att locka fram landskapets ljus, växlingar och formationer.
Tillbaka till galleri
Om mig
Under 35 år har jag målat akvarell och deltagit i ett flertal kurser under ledning av professor. Arne Isacsson. Hans forskning om akvarellpigmentens särpräglade egenskaper har inspirerat mig att fördjupa mig i pigmentens karaktärer och beteenden under torkprocessen. Egenskaper som öppnar många möjligheter i måleriet. Akvarellen med dess transparens har en inneboende förmåga till ljusskildring som fascinerar. Den kan skildra det skira och luftiga, likväll som det tunga, jordbundna, mörka, det fridfulla eller det dramatiska. Akvarellen som teknik har stor spännvidd, och man kan arbeta mycket olika med akvarell. Vattnet är mitt viktigaste redskap. Jag använder stora moddlare för att styra flöden av pigment och vatten. Några pigment torkar med jämn och slät yta, andra pigment samlas fläckvis i anhopningar, och vissa torkar i fält som omgärdas av tunna grafiska linjer. Vattnet frigör akvarellfärgens egenskaper, och pigmenten vandrar tills allt vatten avdunstat. Ett och samma pigment reagerar olika om det får mycket vatten eller lite vatten, om pigmenten bearbetas i blandkoppen och målas på pappret, eller om det ges frihet att agera tillsammans med vattnet direkt på akvarellpappret. Typ av papper påverkar slutresultatet, och även temperatur och luftfuktighet. Akvarellen kräver både planering och improvisation, snabba insatser, tålamod och lång väntan. I akvarellmåleriet är det viktigt att kunna avgöra var i torkprocessen det är läge för nästa insats. I ett exakt ögonblick kan pigmenten påverkas optimalt, och tvingas byta riktning genom att man tillför mer färg och vatten, ett annat pigment och vatten eller enbart vatten. På så vis kan pigmenten styras i den bild som skapas. Pigmentens olika egenskaper öppnar många möjligheter i måleriet, och tillsammans med vattnet sätts processen i rörelse. I inre minnesbilder lösgjorda från det exakta samarbetar jag med pigmenten för att locka fram landskapets ljus, växlingar och formationer.
Tillbaka till galleri